Taal: Nederlands (geactiveerd) Language: English Sprache: Deutsch
In den Dorstigen Haen - Privacy statement

Privacy statement

In den dorstigen Haen hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

In den dorstigen Haen is onderdeel van In den dorstigen Haen BV, gevestigd aan de Markt 26, 5911 HD Venlo, ingeschreven onder Kvk nr 71934707. In den dorstigen Haen is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres..

Van wie verzamelt In den dorstigen Haen persoonsgegevens?

In den dorstigen Haen verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met In den dorstigen Haen. Bijvoorbeeld indien u:

 • een reservering aanvraagt;
 • een bestelling plaatst; 
 • aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen; 
 • aan een prijsvraag of promotie deelneemt; 
 • deelneemt aan enquêtes of (klantpanel)onderzoeken; 
 • inlogt via social media; 
 • bij of voor ons werkzaam bent; 
 • bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt; 
 • een zakelijke relatie heeft met In den dorstigen Haen; 
 • uw gegevens invult of achterlaat in onze vestiging.

Contact met In den dorstigen Haen kan plaatsvinden via:

 • telefoon; 
 • schriftelijke correspondentie; 
 • het contactformulier op dehaen.nl, bijvoorbeeld voor het aanvragen van prijzen of informatie voor een reservering
 • per e-mail; 
 • persoonlijk via een gesprek; 
 • een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.

Welke persoonsgegevens verzamelt In den dorstigen Haen?

In den dorstigen Haen verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres; 
 • Reseveringsgegevens (bijvoorbeeld welke arrangementen u bij In den dorstigen Haen bestelt); 
 • (Interactie)gegevens zoals het gebruik van social media.

Op basis van welke grondslag verwerkt In den dorstigen Haen persoonsgegevens?

In den dorstigen Haen verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar gasten cq klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling/reservering op te nemen te verzorgen en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen/reserveringen.

In den dorstigen Haen verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van In den dorstigen Haen. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat In den dorstigen Haen haar gasten/klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.

Ten slotte kan In den dorstigen Haen persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt In den dorstigen Haen persoonsgegevens?

In den dorstigen Haen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen In den dorstigen Haen en haar gasten/ klanten: het verwerken van reserveringen/ bestellingen, leveren van reserveringen/bestellingen, informeren over reserveringen/bestellingen; 
 • Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige reserveringen/bestellingen; 
 • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden; 
 • Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren; 
 • Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen; 
 • Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert In den dorstigen Haen beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

Bewaartermijnen

In den dorstigen Haen  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer In den dorstigen Haen hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals In den dorstigen Haen hen voorschrijft. In den dorstigen Haen verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

In den dorstigen Haen en andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. In den dorstigen Haen is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Cookieverklaring

Om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert, maakt In den dorstigen Haen uitsluitend gebruik van functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren.

Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken en verwerken geen persoonsgegevens anders dan voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens worden ingevuld. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

U kunt er voor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeert u alle cookies? Dan werkt onze website minder goed. Wij raden u aan om alleen ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u doen in uw browserinstellingen.

Beveiliging

In den dorstigen Haen hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. In den dorstigen Haen neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. In den dorstigen Haen neemt onder meer maatregelen door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Camerabeveiliging

In den dorstigen Haen heeft haar etablissement voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. Bij betreding van ons etablissement wordt u ook op de aanwezigheid van camera’s geattendeerd. In den dorstigen Haen bewaart camerabeelden maximaal 28 dagen. In geval van een gegronde reden (bijv. politieonderzoek) worden camerabeelden langer bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van In den dorstigen Haen via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

In den dorstigen Haen 
O.v.v. Privacy verwerken 
Markt 26 
5911 HD Venlo

Of u kunt een e-mail richten aan: info@dehaen.nl

In den dorstigen Haen streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop In den dorstigen Haen met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met ons via het e-mailadres: info@dehaen.nl

Wijzigingen privacy statement

In den dorstigen Haen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op https://www.dehaen.nl/nl/?Privacy-statement.

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 24-12-2018 (versie 1.0.1)

 

In den Dorstigen Haen

Contact

Locatie
Markt 26
5911 HD Venlo

Telefoon
077-3547397

E-mail
contactformulier

Wij zijn dagelijks geopend!
Ma-Za: vanaf 09:30 uur
Zo: vanaf 10:30 uur

Volg ons op Facebook